Практически курсове Грижи за бебето

Само при нас можете да получите изцяло практическа подготовка за грижи за бебето. Така ще усвоите практически бебешки умения и ще бъдете подготвени за родителството! Предлагаме:

Курсове за грижи за бебето в ускорен и разширен вариант,

Курсове за родители на преждевременно родени деца – специфични грижи за бебето в ускорен и разширен вариант.