За нас

ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Кои сме ние?

Ние сме организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, тя е доброволна неполитическа организация, обединяваща физически и юридически лица, които приемат устава и целите й.

Какво всъщност значи това?

Генериране на приходи от продажба на услуги или дарения
Реинвестиране на приходите обратно в социалната мисия, към нуждаещите се общности
ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ е създадена със социална мисия в сърцето си, като има следните цели:

Да промотира здравословен начин на хранене, превенция и профилактика на болестите сред бременните, родилките, новородените и малките деца;

Да осигурява разностранна подкрепа на бъдещи и настоящи родители за успешна бременност, раждане, кърмене и умели родителски грижи за ранно детско развитие, както и да подпомага правилното нервно-психично развитие на детето чрез насърчаване на добри родителски практики и позитивни модели за възпитание;

Да повишава нивото на информираност на бъдещите родители за ранно откриване на рискови фактори за преждевременно раждане и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;

Да осигурява разностранна подкрепа на родители на преждевременно родени деца, чрез информиране и практически умения за кърмене, грижи за ранно детско развитие, насърчаване на добри родителски практики и позитивни модели за възпитание;

Да повишава нивото на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство, ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им, ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и промотиране на ранна интервенция;

Да се увеличи броя на родителите спазващи препоръките за предпазване от Синдром на внезапната детска смърт

Да подпомага майките желаещи да кърмят, това да бъде по-дълго, като им се помага да идентифицират проблемите своевременно и да получат адекватна помощ и съвет от специалист

Да се намали броя на бебетата пострадали или заболели в следствие неправилното приготвяне и/или съхранение на адаптирано мляко

Да се намали броя и/или силата на следродилната депресия, чрез обучение на родителите относно симптомите и окуражаване на тези развили я, да потърсят специализирана помощ

Използвайки бизнес решения за да подобрим майчиното и детско здраве вярваме, че ще изиграем важна роля в създаването на силно, устойчиво и здраво общество чрез солидарна икономика.

ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ е създадена с мисъл за родителите и децата. Ето към какво се стремим във всичко което вършим, независимо дали са пренатални курсове, следродилна подкрепа или консултации по кърмене.

РАЗВИТИЕ

Ние сме винаги в течение на настоящите препоръки на Министерство на здравеопазването, Световна Здравна Организация, международни педиатрични, неонатологични, акушер-гинекологични и акушерски асоциации. Постоянно се развиваме и съобразяваме с нуждите и желанията на родителите, с това което ги тревожи, и така курсовете се развиват постоянно.

АВТЕНТИЧНОСТ

Нашите курсове са създадени от медицински специалисти, които са родители за родители – направени са лесни за разбиране и базирани на реалността, а не на идеализъм. Уверени сме, че винаги сме актуални спрямо препоръките на здравните власти, като балансираме това с реалността на родителството.

МНОГОСТРАННОСТ

Поглеждаме от различни страни на родителството, като нямаме определена философия, план или родителски стил, който да искаме да усвоите. Стараем се да Ви поднесем всичката нужна и желана от Вас информация, за да можете да влезете в родителството уверени. Няма ограничения на информацията – разискваме всички теми които Ви вълнуват.

УВЕРЕНОСТ

Предоставяйки Ви всичката информация, която желаете, ще можете да вземете информирани решения. Стремим се да подчертаем важността на родителския инстинкт, защото Ви е и само Вие знаете кое е най-доброто за Вашето бебе. За съжаление има изключително много объркващи и противоречащи съвети, които тревожат бъдещите родители. Нашата цел е да Ви поднесем безпристрастна информация, като това ще Ви позволи да вземете правилните решения за Вашето бебе.

БЕЗ КРИТИКА, ОТРИЧАНЕ И ОСЪЖДАНЕ

Всички получават еднакво отношение независимо как ще раждат своето бебе, как смятат да го хранят, какъв е семейният им статус, колко възрастни или млади са, какъв е дома им, независимо от тяхната религия, вярвания, етническа принадлежност и каквото и да е било друго.

ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Мечтаем за общество, в което всички родители, независимо кои са, от къде идват, с какво се занимават и на къде отиват, да имат достъп до еднакво ниво на пренатално обучение. Където всички разбираме огромното влияние, което оказваме на емоционалното и интелектуалното развитие на децата си. Където всички разбираме причините зад тоновете здравни съвети, които ни се дават, и можем да взимаме правилните решения в различните ситуации, които ни предлага родителството.
В момента има огромно несъответствие в училищата за родители и съветите, които се дават там, в женските консултации и техните насоки, в инструкциите давани на майките родилните и неонатологичните отделения, в насоките за хранене давани от различните педиатри. Ние мечтаем за баланс … дори и поне малко, в името на здравето на майките и децата.

В момента има огромно несъответствие в училищата за родители и съветите, които се дават там, в женските консултации и техните насоки, в инструкциите давани на майките родилните и неонатологичните отделения, в насоките за хранене давани от различните педиатри. Ние мечтаем за баланс … дори и поне малко,  в името на здравето на майките и децата.