КОНТАКТ

гр. София
ул. “Евстати Пелагонийски”, бл. 57
Офис 13

тел. 0879456516  или лично съобщение на фейсбук страницата на фондацията https://www.facebook.com/fomadez.org/

office @ fomadez.org

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на Вашите данни и с общите условия на сайта. Сложете отметка.

Ние уважаваме неприкосновеността на личните ви данни
и няма да ги споделим с трети страни.

За дарения по банков път:

сметка в лева: IBAN: BG41 FINV 9150 1216 4727 99

BIC: FINV BGSF, Първа Инвестиционна банка АД, клон София