Category Archives: ПАРТНЬОРИ

Професионална организация на акушерките в България

Професионална организация на акушерките в България

Алианс на Българските Акушерки е професионална неправителствена организация, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС от 07.03.2012 г. Алиансът на българските акушерки осъществява общественополезна дейност, свързана с информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги, със защита на правата

Фондация “Нашите недоносени деца”

Фондация “Нашите недоносени деца” – създадена в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства. Нашата цел е – по-малко преждевременни раждания и повече оцелели и здрави недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани родители.21 http://www.premature-bg.com

Студио за дизайн и реклама „PUFF”

Студио за дизайн и реклама „PUFF” предлага индивидуални и комплексни решения в областта на рекламата, дизайна, фирменото и административно дело. Основните услуги са:  регистрация или пререгистрация на фирма, изработката на фактури и формуляри, фирмени бланки, пликове, рекламни материали, доставка на канцеларски материали, офис техника, изработка