Направете дарение

Ако се питате: “Как да помогна?”

В случай че искате да помогнете в каузата за по-добро майчино и детско здраве, свържете се с нас или изпратете Ваши координати и ние ще ви потърсим.

Може да помогнете по различни начини – с финансова подкрепа, идеи, контакти, материална база.

За дарения по банков път:

сметка в лева: IBAN: BG41 FINV 9150 1216 4727 99

BIC: FINV BGSF, Първа Инвестиционна банка АД, клон София

Може да направите дарение и чрез ПЕЙ ПАЛ.

Може да помогнете с всичко. Ако нямате идеи, но имате желание – потърсете ни. Може в разговор да намерим възможности.