Професионална организация на акушерките в България

Професионална организация на акушерките в България

Алианс на Българските Акушерки е професионална неправителствена организация, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение...

Фондация “Нашите недоносени деца”

Фондация "Нашите недоносени деца" - създадена в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства. Нашата цел е - по-малко...

Студио за дизайн и реклама „PUFF”

Студио за дизайн и реклама „PUFF" предлага индивидуални и комплексни решения в областта на рекламата, дизайна, фирменото и административно...