Кои сме ние

ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Кои сме ние?

Ние сме организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, тя е доброволна неполитическа организация, обединяваща физически и юридически лица, които приемат устава и целите й.

Какво всъщност значи това?

Генериране на приходи от продажба на услуги или дарения
Реинвестиране на приходите обратно в социалната мисия, към нуждаещите се общности
ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ е създадена със социална мисия в сърцето си, като има следните цели:

Да промотира здравословен начин на хранене, превенция и профилактика на болестите сред бременните, родилките, новородените и малките деца;

Да осигурява разностранна подкрепа на бъдещи и настоящи родители за успешна бременност, раждане, кърмене и умели родителски грижи за ранно детско развитие, както и да подпомага правилното нервно-психично развитие на детето чрез насърчаване на добри родителски практики и позитивни модели за възпитание;

Да повишава нивото на информираност на бъдещите родители за ранно откриване на рискови фактори за преждевременно раждане и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;

Да осигурява разностранна подкрепа на родители на преждевременно родени деца, чрез информиране и практически умения за кърмене, грижи за ранно детско развитие, насърчаване на добри родителски практики и позитивни модели за възпитание;

Да повишава нивото на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство, ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им, ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и промотиране на ранна интервенция;

Да се увеличи броя на родителите спазващи препоръките за предпазване от Синдром на внезапната детска смърт

Да подпомага майките желаещи да кърмят, това да бъде по-дълго, като им се помага да идентифицират проблемите своевременно и да получат адекватна помощ и съвет от специалист

Да се намали броя на бебетата пострадали или заболели в следствие неправилното приготвяне и/или съхранение на адаптирано мляко

Да се намали броя и/или силата на следродилната депресия, чрез обучение на родителите относно симптомите и окуражаване на тези развили я, да потърсят специализирана помощ

Използвайки бизнес решения за да подобрим майчиното и детско здраве вярваме, че ще изиграем важна роля в създаването на силно, устойчиво и здраво общество чрез солидарна икономика.